09 آوریل

آسیب بافت چشم

آسیب بافت چشم چشم عضوی حساس و مهم در بدن به شمار می رود ، لذا ویژگی یک چشم سالم داشتن بافتی سالم برای داشتن بینایی خوب می باشد. مراقبت از چشم ها و رعایت بهداشت چشم در پیشگیری از آسیب بافت چشم بسیار موثر می باشد. عوامل آسیب به چشم عوامل متعددی می توانند منجر […]

read more »