05 آگوست

مراقبت های بعد از جراحی لازک

مراقبت های بعد از جراحی لازک مراقبت های بعد از جراحی لازک : یکی از جراحی های چشم به روش لیزر ، جراحی لازک می باشد که به منظور درمان نزدیک بینی و دور بینی و آستیگماتیسم انجام می گیرد. جراحی لازک ، جراحی سرپایی می باشد که مدت زمان انجام آن حدود 20 دقیقه […]

read more »